گزارشی از تهیه غذای ظهر عاشورا در حسینیه حبیب ابن مظاهر عباس آباد شهریار

747
خبر شهر
خبر شهر 72 دنبال‌ کننده

اختصاصی خبرشهر دوربین خبرشهر، به حسینیه حبیب ابن مظاهر در عباس آباد شهریار رفت و با خادمین آن صحبت کرد و خاسته های ایشان را از این طریق به اطلاع مسلمین خواهد رساند ...

خبر شهر
خبر شهر 72 دنبال کننده