تحلیل دادگاه متهمان ارزی

47

در این برنامه کرور با حضور کارشناسان ، تحولات بازار ارز و سکه در هفته گذشته را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل دادگاه متهمان ارزی می پردازد.

اکو ایران
اکو ایران 97 دنبال کننده