پارک فناوری پردیس، تولید و اشتغال

1,297
پارک فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس 203 دنبال‌ کننده

معرفی پارک فناوری پردیس و ارائه دستاوردها تا بهار 1396