خلاصه بازی هیوستون راکتس98-ایندیانا پیسرز94(97/8/15)

53

خلاصه بازی بسکتبال نزدیک و جذاب هیوستون راکتس با ایندیانا پیسرز.