کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق که‌ توسط سپاه توقیف شد

4,587

چهارشنبه ۹ مرداد نیروهای گشتی پایگاه منطقه دوم دریایی سپاه با اشراف اطلاعاتی یک کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف کردند.