سالروز حمله اتمی آمریکا به ژاپن

42

سالروز حمله اتمی آمریکا به ژاپن هفتاد و چهار سال از بمباران اتمی شهر‌های هیروشیما و ناکازاکی ژاپن می‌گذرد و آثار آن هنوز در بین مردم این شهر مشهود است