صحبت های سخنگوی شورای نگهبان درباره تخلفات انتخاباتی ۹۶

95
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

سخنگوی شورای نگهبان افزود: شماری از مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت نقش داشتند. کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: طبق روال گزارش هایی درخصوص تخلفات انتخاباتی داشتیم که به ترتیب برای قوه قضاییه ارسال شد و از این پس نوبت بررسی این تخلفات در دستگاه قضایی است.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده