سخنرانی استاد رائفی پور « آسیب شناسی عزاداری هیئت های مذهبی »

493

10 آبان 94 / مازندران - مهدیه ساری / کانال رسمی آرشیو سخنرانی های استاد رائفی پور : https://t.me/Masafbox