برداشت مکانیزه گل گاو زبان

802

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم برداشت مکانیزه گل گاوزبان را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. www.medplant.ir

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...