موزه فرش ایران، گلستان هنر هزار و یک رنگ پارسی

399
کجارو
کجارو 454 دنبال‌ کننده

یکی از مهم ترین موزه های کشور از نظر معماری، تاریخی که در آن نگهداری می شود، است. در این ویدیو با هم گشتی در داخل این موزه می زنیم تا بعضی از فرش های این موزه را از نزدیک ببینیم.

کجارو
کجارو 454 دنبال کننده