سیستم ناد دانشگاه فنی و حرفه ای

224
هیوا
هیوا 26 دنبال‌ کننده

دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه فنی حرفه ای می توانند با استفاده از سامانه جامع ناد دانشگاه فنی حرفه ای ، امورات آموزشی دانشگاهی مرتبط با خود را انجام دهند .

هیوا
هیوا 26 دنبال کننده