صدای شاملو در کنار آتش

2,547
همسفر باشیم
همسفر باشیم 20 دنبال‌ کننده

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری! چه بی تابانه تو را طلب می کنم! بر پشت سمندی همسفر باشیم مرجع آرامش در طبیعت http://www.hamsafarbashim.com/