آیا دلیل قطعی اینترنت در برخی مناطق، تست شبکه ملی اطلاعات بوده است؟

61
پلاس فارس
پلاس فارس 194 دنبال کننده