لحظه شکار طوفان دوریان از کابین خلبان هواپیما

289

۵ کشته و تخریب ۱۳ هزار منزل مسکونی، آخرین رقم تلفات جانی و مالی طوفان دوریان در باهاما است که گزارش شده است.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.5 هزار دنبال کننده