شعردوست: وضعیت فعلی مقبره الشعرا؛ تاراج حیثیت آذربایجان است

98

نصر: دکتر علی اصغر شعردوست؛ محقق، سیاستمدار و شهریار شناس گفت: وضعیت فعلی مقبره الشعرا؛ تاراج حیثیت آذربایجان است/ خانه استاد شهریار در تبریز در حال تخریب شدن است/ کمتر موزه ای در دنیا ؛ وسط هفته غیر تعطیل به میزان مقبره الشعرا بازدید کننده دارد/ شهریار هیچ نیازی به بزرگداشت ندارد/ زبان ترکی استاد شهریار؛ ترکی معیار است/ خللق شاهکار در دو زبان ویژگی منحصربفرد شهریار است

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1