حجاب؛ محدودیت یا مصونیت (۲)

148

بخش دوم سخنرانی آقای علی اکبر رائفی پور پیرامون حجاب *** منبع: وبگاه جنبش مصاف، ۲۹ تیر ۱۳۹۱

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…