نقد فیلم Spider-Man: Far from Home

2,465

قهرمان نوجوان داستان ما این بار تصمیم می‌گیرد که به همراه دوستان خود (MJ و Ned) به یک اردوی تفریحی در اروپا برود. برنامه‌های پیتر برای ترک اعمال ابرقهرمانانه به هم می‌ریزد؛ آن هم زمانی که به طور خیلی ناگهانی قبول می‌کند تا نیک فیوری را در مقابله با حمله‌های یک سری موجودات ماوراء طبیعی در اروپا کمک کند. https://wikiloop.ir/2019/07/23/spider-man-far-from-home-movie-review/