ببینید|حامیان سگ ها چطور حیوان آزاری می کنند؟!

2,823
تبیان
تبیان 10 دنبال‌ کننده

هر چند وقت یک بار فیلمی دلخراش از شکنجه حیوانات پخش می شود در تمام کشورها برای حیوان آزاری مجازات سنگینی تصویب شده اما هم چنان ایران قانونی برای حیوان آزاری ندارد

تبیان
تبیان 10 دنبال کننده