انسان سازی در مکتب سیدالشهدا علیه السلام

19
roshangari@
roshangari@ 1.8 هزار دنبال‌ کننده

استاد خاتمی نژاد - انسان سازی در مکتب سیدالشهدا علیه السلام آیا سیدالشهدا علیه السلام می تواند مردم را علیه ظلم بسیج کند؟ آیا سیدالشهدا علیه السلام می تواند انسان سازی کند؟ به چه دلیل ما شهدا را دوست داریم؟

roshangari@
roshangari@ 1.8 هزار دنبال کننده