لوزانو آمد/ گزارش + مصاحبه

1,360

گزارش از ورود رائول لوزانو به تهران که بامداد امروز دوشنبه به ایران آمد و در بدو ورود در مصاحبه ای کوتاه اظهار داشت: همه بازیکنان و مربیان تیم ملی همه تلاش خود را برای راهیابی به المپیک خواهند کرد. همچنین امیر خوش خبر سرگرست تیم ملی اظهار داشت: صحبت های ابتدایی آقای لوزانو در بدو ورود نشان داد که تا به امروز در جریان کامل تمرینات تیم ملی بوده اند. تهیه شده در باشگاه هواداران تیم ملی والیبال