بررسی ابعاد مختلف از علل و چرایی بازداشت روح الله زم

325

نشست دوم بررسی ابعاد مختلف از علل و چرایی بازداشت روح الله زم با غلامرضا محمدی(فعال سیاسی) و مسعود مویدی (مدیرمسئول پایگاه خبری، تحلیلی خط سوم در برنامه بی پرده، بی تعارف)

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.