حمید صفت چشم در چشمان اشکبار و ملتمسانه یک مادر در زندانی

26,879

حمید صفت چشم در چشمان اشکبار و ملتمسانه یک مادر در زندان/گلریزان محبت در زورخانه؛ به بهانه اولین سالگرد آزادی حمید صفت از زندان/بگوسیب قسمت شانزدهم ماجرای تلخ و غم انگیز مادری که بر اثر یک اشتباه چندین سال است که از خانه و فرزندش دور مانده و آرزوی بخشیده شدن به دست شما عزیزان دارد. در صورتیکه تمایل دارید به این مادر کمک نقدی نمایید میتوانید از طریق شماره حسابهای زیر اقدام نمایید. شماره حساب 8315786523 بانک ملت بنام موسسه خیریه مهرآفرین پناه عصر شماره شبا :IR540120000000008315786523 شماره کارت :6104

ریتم زندگی
ریتم زندگی 9.2 هزار دنبال کننده