دکتر واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: ایران جزو پنج کشوری است که این

7

دکتر واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: ایران جزو پنج کشوری است که اینترنت ارزان دارد!  

۱ ماه پیش
#
filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...