درس ۳۰》آموزش زبان ترکی استانبولی در ۳۰ روز 》 مکالمه - تلفظ - گرامر و نگارش

263
دیدیش؟
دیدیش؟ 2.3 هزار دنبال‌ کننده
دیدیش؟
دیدیش؟ 2.3 هزار دنبال کننده