14 دنبال‌ کننده
35.5 هزار بازدید ویدیو

حقوق کار

گواهی اشتغال

PAVLEGAL_1398
11 بازدید ۲ ماه پیش

هیات حل اختلاف

PAVLEGAL_1398
12 بازدید ۲ ماه پیش

رای هیات تشخیص

PAVLEGAL_1398
9 بازدید ۲ ماه پیش

حق بیمه کارگران

PAVLEGAL_1398
5 بازدید ۲ ماه پیش

مرخصی شیردهی

PAVLEGAL_1398
24 بازدید ۳ ماه پیش

مرخصی زایمان

PAVLEGAL_1398
67 بازدید ۳ ماه پیش

مرخصی استعلاجی

PAVLEGAL_1398
61 بازدید ۳ ماه پیش

مرخصی خاص

PAVLEGAL_1398
3 بازدید ۳ ماه پیش

مرخصی بدون حقوق

PAVLEGAL_1398
27 بازدید ۳ ماه پیش

مرخصی فریضه حج

PAVLEGAL_1398
7 بازدید ۳ ماه پیش

تعطیلات رسمی

PAVLEGAL_1398
12 بازدید ۳ ماه پیش

شرایط تعطیلات

PAVLEGAL_1398
36 بازدید ۳ ماه پیش

شرایط اضافه کار

PAVLEGAL_1398
10 بازدید ۳ ماه پیش

کارگر نوبتی

PAVLEGAL_1398
14 بازدید ۳ ماه پیش

کار نوبتی

PAVLEGAL_1398
24 بازدید ۳ ماه پیش

تعریف کار

PAVLEGAL_1398
26 بازدید ۳ ماه پیش

کار سخت و زیان آور

PAVLEGAL_1398
29 بازدید ۳ ماه پیش

ساعت کار کارگر

PAVLEGAL_1398
23 بازدید ۳ ماه پیش

طبقه بندی مشاغل

PAVLEGAL_1398
39 بازدید ۳ ماه پیش

دستمزد ساعتی

PAVLEGAL_1398
20 بازدید ۳ ماه پیش

کار ثابت

PAVLEGAL_1398
27 بازدید ۳ ماه پیش

کار ساعتی

PAVLEGAL_1398
16 بازدید ۳ ماه پیش

مزایا

PAVLEGAL_1398
23 بازدید ۳ ماه پیش

مزد ثابت

PAVLEGAL_1398
15 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر