1.5 هزار دنبال‌ کننده
799.1 هزار بازدید ویدیو

نقد و بررسی

نقد و معرفی بازی کاروبار

رومیز
1.3 هزار بازدید ۵ روز پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

رومیز
4.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

رومیز
5.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نقد و بررسی بازی Smile

رومیز
5.9 هزار بازدید ۵ ماه پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

رومیز
9.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

رومیز
7.4 هزار بازدید ۷ ماه پیش

معرفی و بررسی بازی کاستل

رومیز
18.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی نسخه فارسی بازی Codenames

رومیز
8.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی کودتا

رومیز
18.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی پادشاهان دومینو

رومیز
10 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی اسم فامیل

رومیز
10.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی رومیزی زار

رومیز
18 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی گوهرنشان

رومیز
18.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی کارتی رامودیس

رومیز
11 هزار بازدید ۱ سال پیش

معرفی بازی کارتی SET

رومیز
13.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی جالیز

رومیز
15.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

بررسی کارت های بازی شب مافیا

رومیز
27.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی شب مافیا

رومیز
131.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی تاسی ژرفاب

رومیز
13.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نقد و بررسی بازی کارتی لوتوس

رومیز
19.5 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر