22 دنبال‌ کننده
132.5 هزار بازدید ویدیو

سرشانه

کول با دمبل

Vitapars
2.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

کول با هالتر

Vitapars
2.8 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر خم نشسته با دمبل

Vitapars
1.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر خم سیم کش

Vitapars
711 بازدید ۴ ماه پیش

نشر پشت سرشانه با دستگاه

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر از جانب سیم کش تک دست

Vitapars
1.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر از جلو با دمبل تک تک

Vitapars
2.9 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر از جلو سیم کش

Vitapars
1.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

کول با هالتر دست باز

Vitapars
2.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

کول با هالتر دست جمع

Vitapars
1.5 هزار بازدید ۴ ماه پیش

مترسک با دمبل

Vitapars
354 بازدید ۴ ماه پیش

پرس سرشانه با دمبل نشسته

Vitapars
3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر از جانب با دمبل ايستاده

Vitapars
2.4 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس سرشانه آرنولدی

Vitapars
2.4 هزار بازدید ۴ ماه پیش

نشر از جلو با هالتر

Vitapars
885 بازدید ۴ ماه پیش

سرشانه از پشت با هالتر نشسته

Vitapars
1.5 هزار بازدید ۴ ماه پیش

سرشانه از جلو با هالتر نشسته

Vitapars
2.6 هزار بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر