2.1 هزار دنبال‌ کننده
14.4 میلیون بازدید ویدیو

آموزش زبان های گونا گون

۲) در گفت‌وگو

دیدیش؟
27 بازدید ۴ ماه پیش

۳) سلام و خداحافظی

دیدیش؟
15 بازدید ۴ ماه پیش

۴) حالت چطور است؟

دیدیش؟
12 بازدید ۴ ماه پیش

۵) کجایی هستی؟

دیدیش؟
29 بازدید ۴ ماه پیش

۷) خانواده

دیدیش؟
39 بازدید ۴ ماه پیش

۹) تقاضای کمک کردن

دیدیش؟
27 بازدید ۴ ماه پیش

۱۳) تلفن و ایمیل

دیدیش؟
45 بازدید ۴ ماه پیش

۱۵) ماه

دیدیش؟
20 بازدید ۴ ماه پیش

۱۷) وقت و ساعت

دیدیش؟
28 بازدید ۴ ماه پیش

۱۱) کار و شغل

دیدیش؟
30 بازدید ۴ ماه پیش

۱۸) کارهای روزانه

دیدیش؟
34 بازدید ۴ ماه پیش

۱۶) روزهای هفته

دیدیش؟
50 بازدید ۴ ماه پیش

۱۲) مشاغل

دیدیش؟
34 بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر