143 دنبال‌ کننده
492.5 هزار بازدید ویدیو

سنتور

سنتور ماهور یک مهر

ساز 24
440 بازدید ۲ هفته پیش

سنتور هورین ویژه

ساز 24
662 بازدید ۲ هفته پیش

سنتور پاکوهی سه مهر

ساز 24
673 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور گودرزی دو مهر

ساز 24
315 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور قیصری

ساز 24
1.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

سنتور بهرنگ ویژه

ساز 24
286 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور انصاری ویژه

ساز 24
340 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور انصاری حرفه ای

ساز 24
596 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور مافی ساده

ساز 24
108 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور مافی طرحدار

ساز 24
56 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور آراس

ساز 24
170 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور بیگدلو

ساز 24
439 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور نفیس

ساز 24
301 بازدید ۲ ماه پیش

سنتور صالحی راد سفارشی

ساز 24
1.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش

سنتور کبیری دو مهر

ساز 24
396 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور کبیری یک مهر

ساز 24
485 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور علیپور لاکوک

ساز 24
994 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور سه مهر ویژه موسوی

ساز 24
1.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

سنتور علیپور 3 مهر

ساز 24
522 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور قدسی

ساز 24
373 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور علیپور 2 مهر

ساز 24
302 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور علیپور 1 مهر

ساز 24
390 بازدید ۴ ماه پیش

سنتور میرکی سه مهر

ساز 24
385 بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر