61 دنبال‌ کننده
735.6 هزار بازدید ویدیو

حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش ضربدری

Vipfitness
2.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

زیر بغل تفنگی

Vipfitness
22 بازدید ۱ ماه پیش

زیر بغل سیمکش V-bar

Vipfitness
74 بازدید ۱ ماه پیش

پول اور هالتر 

Vipfitness
84 بازدید ۱ ماه پیش

زیر بغل بارفیکس

Vipfitness
144 بازدید ۱ ماه پیش

زیر بغل دستگاه اچ

Vipfitness
779 بازدید ۱ ماه پیش

زیر بغل سیمکش

Vipfitness
263 بازدید ۱ ماه پیش

کول با سیمکش

Vipfitness
852 بازدید ۱ ماه پیش

کول با دمبل

Vipfitness
3.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

شراگ با اسمیت از پشت

Vipfitness
2.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

کول با دستگاه اسمیت

Vipfitness
358 بازدید ۲ ماه پیش

شنا با دستگاه اسمیت

Vipfitness
338 بازدید ۳ ماه پیش

قفسه سینه با سیم کش

Vipfitness
604 بازدید ۳ ماه پیش

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

Vipfitness
3.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

قفسه بالا سینه با سیم کش

Vipfitness
2.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

شراگ با سیم کش

Vipfitness
3.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

شراگ با هالتر از پشت

Vipfitness
2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس زیر سینه با اسمیت

Vipfitness
1.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس بالا سینه با اسمیت

Vipfitness
1.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس سینه با کش

Vipfitness
564 بازدید ۵ ماه پیش

کشش سینه دست باز

Vipfitness
248 بازدید ۶ ماه پیش

شراگ با هالتر

Vipfitness
1.3 هزار بازدید ۸ ماه پیش

شراگ با دمبل

Vipfitness
3.7 هزار بازدید ۸ ماه پیش

مچ با سیم کش نشسته

Vipfitness
155 بازدید ۸ ماه پیش

مچ با هالتر نشسته

Vipfitness
1.4 هزار بازدید ۸ ماه پیش

مچ با هالتر روی میز

Vipfitness
1.3 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ساعد با هالتر نشسته

Vipfitness
1.7 هزار بازدید ۹ ماه پیش

پشت بازو کیک بک با دمبل

Vipfitness
5.4 هزار بازدید ۹ ماه پیش

پشت بازو با دستگاه

Vipfitness
2.5 هزار بازدید ۹ ماه پیش

پشت بازو با دمبل خوابیده

Vipfitness
4.2 هزار بازدید ۹ ماه پیش

پشت بازو با دمبل ایستاده

Vipfitness
3.7 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

پشت بازو دیپ

Vipfitness
8.8 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر