12 دنبال‌ کننده
47.5 هزار بازدید ویدیو

احداث باغ

14 بازدید ۶ ساعت پیش

احداث مدرنترین باغات گردو در نهالستان نوین نهال نابغه آرش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

احداث باغ

14 بازدید ۶ ساعت پیش

گردوی آریانا

11 بازدید ۱ روز پیش

انگورخارجی

12 بازدید ۲ روز پیش

بادام دیر گل خوشه ای

11 بازدید ۳ روز پیش

نهالکاری

9 بازدید ۴ روز پیش

گردو

11 بازدید ۶ روز پیش

گردو

15 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

19 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

21 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

33 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

5 بازدید ۱ هفته پیش

گردوی آریانا

9 بازدید ۱ هفته پیش

گلابی رد آنجو

12 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

14 بازدید ۱ هفته پیش

گردوی پکان

10 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

8 بازدید ۱ هفته پیش

گردو

10 بازدید ۱ هفته پیش

انگور

144 بازدید ۲ هفته پیش

گردو

55 بازدید ۲ هفته پیش

گردو

17 بازدید ۲ هفته پیش

سیب مشهد

15 بازدید ۲ هفته پیش

انگور

59 بازدید ۲ هفته پیش

گلابی

19 بازدید ۳ هفته پیش

گردو

18 بازدید ۳ هفته پیش

گردوی آریانا

23 بازدید ۳ هفته پیش

پیوندزنی

6 بازدید ۳ هفته پیش

سیب توسرخ

3 بازدید ۳ هفته پیش

به قرمز

4 بازدید ۱ ماه پیش

گلابی پرتقالی

12 بازدید ۱ ماه پیش

سیب میراکل

58 بازدید ۱ ماه پیش

سیب

33 بازدید ۱ ماه پیش

انگور

29 بازدید ۱ ماه پیش

گردو

39 بازدید ۱ ماه پیش

گلابی

7 بازدید ۱ ماه پیش

گلابی ردآنجو

15 بازدید ۱ ماه پیش

پیوند گردو

653 بازدید ۱ ماه پیش

سیب

47 بازدید ۱ ماه پیش

به قرمز

34 بازدید ۱ ماه پیش

تولید انگور

58 بازدید ۱ ماه پیش

پسته

18 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر