خدافظی با استریم

خدافظی با استریم

Zula
0 | 9523 بازدید کل

سلام رفقا خودتون میدونید واسه استریم یه سیستم نسبتا قوی نیاز که من ندارم ولی باید جور کنم دونیت هام خوب نبود که بتونم یه سیستم بخرم واسه همین میخوام وبکممو بفروشم خیلی ممنون که هوای منو داشتید ولی مجبورم ممنون هرکی خریداره بیاد دیسکورد https://discord.gg/JXm43F دونیت واسه تمدید ریمیت https://zarinp.al/@turnoffboys سیستمم gtx730 2g | ram 8g | cpu i5 3470 اهل ایرانم

https://reymit.ir/turnoffboys13 حمایت از منسلام رفقا خودتون میدونید واسه استریم یه سیستم نسبتا قوی نیاز که من ندارم ولی باید جور کنم دونیت هام خوب نبود که بتونم یه سیستم بخرم واسه همین میخوام وبکممو بفروشم خیلی ممنون که هوای منو داشتید ولی مجبورم ممنون هرکی خریداره بیاد دیسکورد https://discord.gg/JXm43F دونیت واسه تمدید ریمیت https://zarinp.al/@turnoffboys سیستمم gtx730 2g | ram 8g | cpu i5 3470 اهل ایرانم

https://reymit.ir/turnoffboys13 حمایت از من