کاردستی ساده درخت پاییزی

82 بازدید ۱ روز پیش

آدرس اینستاگرام : instagram.com/TSCHOOL118 ***------------***** آدرس سایت ما : https:// school118.ir

دیگر ویدیوها

کاردستی ساده درخت پاییزی

82 بازدید ۱ روز پیش

کاردستی پروانه با کاغذ رنگی و نی

1.1 هزار بازدید ۱ هفته پیش

بازی تعادل برای کودکان

209 بازدید ۱ ماه پیش

Put On Your Shoes

92 بازدید ۱ ماه پیش

Alphabet Occupations- ABC Jobs Song

765 بازدید ۱ ماه پیش

Preschool Learning Songs | Learn ABCs

100 بازدید ۱ ماه پیش

Winter, Spring, Summer..

57 بازدید ۱ ماه پیش

The Ants Go Marching

47 بازدید ۱ ماه پیش

Good Morning Song...

100 بازدید ۱ ماه پیش

Happy Birthday Song...

219 بازدید ۱ ماه پیش

Five Little Speckled Frogs ...

26 بازدید ۱ ماه پیش

Five Little Ducks...

48 بازدید ۱ ماه پیش

Mary had a little Lamb...

39 بازدید ۱ ماه پیش

What is your name

54 بازدید ۱ ماه پیش

Ice cream song...

71 بازدید ۱ ماه پیش

Old MacDonald had a farm...

203 بازدید ۱ ماه پیش

One Little Finger...

72 بازدید ۱ ماه پیش

Who_Took_The_Cookie

50 بازدید ۱ ماه پیش

If you are happy...

197 بازدید ۱ ماه پیش

Learn body parts...

103 بازدید ۱ ماه پیش

Brush your teeth...

95 بازدید ۱ ماه پیش

Twinkle,Twinkle...

66 بازدید ۱ ماه پیش

Rainbow ,Rainbow

36 بازدید ۱ ماه پیش

Open and Shut them

75 بازدید ۱ ماه پیش

Learning colors...

121 بازدید ۱ ماه پیش

The Wheels on the Bus...

154 بازدید ۱ ماه پیش

Finger Family...

245 بازدید ۱ ماه پیش

Hello,Hello,What's your name

124 بازدید ۱ ماه پیش

Can you make a happy face

69 بازدید ۱ ماه پیش

Five Little Monkeys

185 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر