معرفی دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان ( شهید رجایی )

755 بازدید ۷ ماه پیش

فیلم تهیه شده مربوط به سال 1392 می باشد.

دیگر ویدیوها

معرفی دانشکده فنی کاشان

971 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر