31 دنبال‌ کننده
98 هزار بازدید ویدیو

بلند کردن ساق پا با دمبل

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

بلند کردن ساق پا با دمبل

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

اسکوآت با وزنه روی یک پا

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

هیپ راک

737 بازدید ۳ سال پیش

رل آپ

671 بازدید ۳ سال پیش

خم ماهیچه سه سر

114 بازدید ۳ سال پیش

جلوبازو آهسته

216 بازدید ۳ سال پیش

پهلو درازنشست

2.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

پیچ و تاب

210 بازدید ۳ سال پیش

بالا رفتن از پا

252 بازدید ۳ سال پیش

پله با وزنه

776 بازدید ۳ سال پیش

کوهنوردی در ارتفاع

277 بازدید ۳ سال پیش

درازنشست با پای باز

304 بازدید ۳ سال پیش

پلانک سر پایین

229 بازدید ۳ سال پیش

پلانک اردک ماهی

372 بازدید ۳ سال پیش

مرد عنکبوتی

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

کرانچ دو طرفه

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

وزنه برداری

365 بازدید ۳ سال پیش

لانژ متقاطع

312 بازدید ۳ سال پیش

جلو بازو نوبتی

369 بازدید ۳ سال پیش

آسیاب دمبل

318 بازدید ۳ سال پیش

کرانچ قایقی با وزنه

976 بازدید ۳ سال پیش

تماس پنجه با وزنه

173 بازدید ۳ سال پیش

چرخش با وزنه

235 بازدید ۳ سال پیش

کرانچ با زانوی خم

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

پل روی پاشنه

328 بازدید ۳ سال پیش

پرس بالای سر

983 بازدید ۳ سال پیش

پرس سینه با دمبل

3.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

پهلو کرانچ

5.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

پلانک پاندولی

541 بازدید ۳ سال پیش

کرانچ اره ای

545 بازدید ۳ سال پیش

کرانچ باز و بسته 2

227 بازدید ۳ سال پیش

تک ساق پا با دمبل

1.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

پهلو پل روی شیب

650 بازدید ۳ سال پیش

پل-ضربه به آسمان

58 بازدید ۳ سال پیش

جلو بازو چکشی

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پهلو نشر

656 بازدید ۳ سال پیش

پرس شانه

197 بازدید ۳ سال پیش

پوش آپ الماس

562 بازدید ۳ سال پیش

پوش آپ روی شیب

614 بازدید ۳ سال پیش

دوچرخه برعکس

254 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر