1 دنبال‌ کننده
545 بازدید ویدیو

سوال 1تمرین ص13

8 بازدید ۲ هفته پیش

حل تمامی فعالیتها ، کاردرکلاسها و تمرینهای ریاضیات 7و 8 و 9 در صفحه اینستاگرام به آدرس https://www.instagram.com/dabestantalash/

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

سوال 1تمرین ص13

8 بازدید ۲ هفته پیش

فعالیت 3ص10

9 بازدید ۲ هفته پیش

فعالیت 1و2 ص10

9 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین 3ص9ریاضی8

20 بازدید ۳ هفته پیش

کاردرکلاس3ص3ریاضی8

0 بازدید ۳ هفته پیش

سوال5ص2ریاضی8

0 بازدید ۳ هفته پیش

فعالیت 3ص2ریاضی8

0 بازدید ۳ هفته پیش

فعالیت1و2و3ص2ریاضی8

10 بازدید ۳ هفته پیش

سوال3ص6ریاضی7

4 بازدید ۱ ماه پیش

سوال3ص4ریاضی9

6 بازدید ۱ ماه پیش

سوال1و2ص4ریاضی9

17 بازدید ۱ ماه پیش

فعالیت ص4ریاضی9

12 بازدید ۱ ماه پیش

سوال2ص4ریاضی7

64 بازدید ۱ ماه پیش

سوال1ص4ریاضی7

35 بازدید ۱ ماه پیش

سوال3ص2ریاضی7

26 بازدید ۱ ماه پیش

سوال4ص3ریاضی7

38 بازدید ۱ ماه پیش

سوال3ص3ریاضی7

39 بازدید ۱ ماه پیش

سوال2ص3ریاضی7

35 بازدید ۱ ماه پیش

سوال1ص3ریاضی7

31 بازدید ۱ ماه پیش

سوال3ص2ریاضی7

26 بازدید ۱ ماه پیش

سوال2ص2ریاضی7

30 بازدید ۱ ماه پیش

سوال1ص2ریاضی7

47 بازدید ۱ ماه پیش

فعالیت ص4ریاضی9

43 بازدید ۱ ماه پیش

فعالیت ص3ریاضی9

34 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر