1 دنبال‌ کننده
24.6 هزار بازدید ویدیو

صفحه دو: تنش بین ایران و بریتانیا در آینه تحولات در لندن

54 بازدید ۳ ماه پیش

چقدر انتخاب بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا، بر تنش های بین این کشور و ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ چقد این تحولات، لندن را به واشنگتن نزدیکتر و از بروکسل دورتر می کند؟ تاثیرش بر برجام چه خواهد بود؟ آیا بریتانیا آماده است همراه آمریکا وارد یک نزاع دیگBBCPersian

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Goodbye

219 بازدید ۲ سال پیش

10-11 Intensifying eyes

31 بازدید ۲ سال پیش

10-10 Brightening teeth

67 بازدید ۲ سال پیش

10-9 Smoothing skin textures

11 بازدید ۲ سال پیش

10-8 Adjusting color with the Brush tool

5 بازدید ۲ سال پیش

10-7 Using the Dodge and Burn tools

74 بازدید ۲ سال پیش

10-6 Using Caps Lock and fading brushstrokes

50 بازدید ۲ سال پیش

10-5 Meet the Clone Source panel

45 بازدید ۲ سال پیش

10-3 Using the Spot Healing Brush

63 بازدید ۲ سال پیش

10-2 Working with Content-Aware Fill

72 بازدید ۲ سال پیش

10-1 Putting your best face forward

26 بازدید ۲ سال پیش

9-12 Refining and finishing the image

24 بازدید ۲ سال پیش

9-10 Integrating image elements

18 بازدید ۲ سال پیش

9-9 Making it better with Refine Edge

109 بازدید ۲ سال پیش

9-7 Creating rays of light

8 بازدید ۲ سال پیش

9-6 Cropping one selection inside another

74 بازدید ۲ سال پیش

9-4 Working with the Lasso tool

53 بازدید ۲ سال پیش

9-3 Aligning one image element to another

55 بازدید ۲ سال پیش

9-2 Using the geometric marquee tools

82 بازدید ۲ سال پیش

9-1 Making selective edits

76 بازدید ۲ سال پیش

8-11 Making a quick-and-dirty sepia tone

231 بازدید ۲ سال پیش

8-10 Making more color with Vibrance

148 بازدید ۲ سال پیش

8-9 Summoning colors where none exist

168 بازدید ۲ سال پیش

8-8 Using the HueSaturation command

174 بازدید ۲ سال پیش

8-7 Correcting color casts in Camera Raw

180 بازدید ۲ سال پیش

8-6 Adjusting color intensity with Vibrance

169 بازدید ۲ سال پیش

8-5 Compensating with Photo Filter

171 بازدید ۲ سال پیش

8-4 Changing the color balance

198 بازدید ۲ سال پیش

8-3 Correcting a color cast automatically

178 بازدید ۲ سال پیش

8-2 Identifying a color cast

143 بازدید ۲ سال پیش

8-1 And second, there is color

204 بازدید ۲ سال پیش

7-11 Using the ShadowsHighlights command

29 بازدید ۲ سال پیش

7-10 Measuring an adjustment

38 بازدید ۲ سال پیش

7-9 Introducing the histogram

29 بازدید ۲ سال پیش

7-8 Isolating an adjustment with a layer mask

45 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر