94 دنبال‌ کننده
449.5 هزار بازدید ویدیو

معرفی مرکز سورن

794 بازدید ۱ سال پیش

وبسایت سورن شروع به کار کرد ... اولین و بزرگترین مرکز مجازی تناسب اندام و سلامت کشور http://sorencenter.com

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

معرفی مرکز سورن

794 بازدید ۱ سال پیش

حرکت نشر از جانب با دمبل

39.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت بنت اوور (Bent over) با سیم کش

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت نشر از جلو تک دست با دمبل

9.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت هاگ پا با دستگاه

9.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت نشر از جانب تک دست با دمبل

7.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت نشر از عقب با دمبل نشسته

6.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت نزدیک کننده نشسته با دستگاه

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت لت از جلو با دست جمع

10.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت لت از جلو با دست باز

12.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت ساق ایستاده با دستگاه هاگ

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت سرشانه با دمبل (سرشانه نظامی)

22.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت سرشانه از پشت با هالتر آزاد

2.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت فلای برعکس با دستگاه

2.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت فلای سینه با دستگاه

2 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت لت از پشت با دسگاه دست باز

5.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

حرکت زیرسینه سیمکش

469 بازدید ۲ سال پیش

حرکات تمرینی سورن

94 بازدید ۲ سال پیش

حرکات تمرینی سورن

246 بازدید ۲ سال پیش

حرکات تمرینی سورن

213 بازدید ۲ سال پیش

حرکات تمرینی سورن

117 بازدید ۲ سال پیش

حرکات تمرینی سورن

172 بازدید ۲ سال پیش

حرکات تمرینی سورن

88 بازدید ۲ سال پیش

پهلو باسیمکش

3.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

پلاور با هالتر

5 هزار بازدید ۲ سال پیش

حلوران با دستگاه تک پا

86 بازدید ۲ سال پیش

جلوبازو هرکول با سیم کش

939 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر