80 دنبال‌ کننده
1.5 میلیون بازدید ویدیو

بهترین آواز سهره دورگ کرمانی

62.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

آواز سهره دورگ کرمانی فارس با زیباترین نت ها

دیگر ویدیوها

بهترین آواز سهره دورگ کرمانی

62.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره سرسیاه با سینه سرخ

13.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره دستی سنندج

4.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره چهارگل خط

17 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره كرمانی اصیل

16.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

جفت زدن سهره داخل تور

10.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره * سیسكین قرمز

6 هزار بازدید ۲ سال پیش

دهن زدن ماده سهره

218.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش حلقه گذاری جوجه سهره

11.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره كرمانی مست

40 هزار بازدید ۲ سال پیش

مستی سهره برای كبوتر

4.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گلبسر بسیار مست

24.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

جفت گلبسر وقناری

11.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

آواز گلبسرقناری مست

12.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

سهره كرمانی روسیه

27.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

سینه سرخ قناری هیوا

23 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره های جفتی

10.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره كرمانی

63.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

قناری دهن سهره

83 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره كرمانی بافت

11.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

جفت سهره مست

31.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره قناری دهن كرمانی

54.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره دشتك

25.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره قناری دو دهن

233.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره سرسیاه دهن كرمانی

84.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره -سهره مست

60.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره خفر جهرم

5.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

گلبسر با دهن سهره

17 هزار بازدید ۳ سال پیش

گلبسر دهندار

55.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

سهره دهن چیو

34.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره موقوم

11.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره كرمانی ایمان

25 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره لر بخوان

38.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

یاسمین

8.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

مست گیری سهره برای قناری

30 هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره رام و زیبا

10.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

آب تنی سهره

2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

مستی سهره برای سهره آزاد

14.6 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر