13 دنبال‌ کننده
16 هزار بازدید ویدیو

Bulk Molding Compounds

114 بازدید ۳ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Bulk Molding Compounds

114 بازدید ۳ سال پیش

ISO9001-2015

153 بازدید ۳ سال پیش

Effective Problem Solving

49 بازدید ۳ سال پیش

What Are Conceptual Skills in Management

113 بازدید ۳ سال پیش

Process Approach to Management: Definition

184 بازدید ۳ سال پیش

Gage R

226 بازدید ۳ سال پیش

Honda Statistical Process Control

132 بازدید ۳ سال پیش

Introduction to Risk Management

163 بازدید ۳ سال پیش

دانستنیهای ISO 9001:2015

453 بازدید ۳ سال پیش

ISO TS 16949 Changes Overview

163 بازدید ۳ سال پیش

تولید خودرو قسمت اول

573 بازدید ۳ سال پیش

دمینگ قسمت 3

180 بازدید ۴ سال پیش

دمینگ - قسمت دوم

158 بازدید ۴ سال پیش

دمینگ - قسمت اول

679 بازدید ۴ سال پیش

Porter's Five Forces Model

322 بازدید ۴ سال پیش

کیفیت با طراحی

52 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 8 Operation

252 بازدید ۴ سال پیش

MSA

264 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 10 Improvement

260 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 9 Performance Evaluation

199 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 7 Support

244 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 6 Planning of the QMS

176 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001 2015 Clause 5 Leadership

277 بازدید ۴ سال پیش

Context of the Organisation

159 بازدید ۴ سال پیش

The future ISO 45001 for worker safety

168 بازدید ۴ سال پیش

tyre manufacturing process

240 بازدید ۴ سال پیش

ISO 10002 Customer Complaint Handling

155 بازدید ۴ سال پیش

ISO 9001:2015 Implementation and Certification

298 بازدید ۴ سال پیش

A New Look at Risk Management

115 بازدید ۴ سال پیش

What is 6 Sigma

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

CPK چیست ؟

1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

ده اشتباه در تهیه FMEA

212 بازدید ۴ سال پیش

PPAP

190 بازدید ۴ سال پیش

تعالی سازمان EFQM

665 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر