1 دنبال‌ کننده
5.9 هزار بازدید ویدیو

فاطمه فیروزآبادی

204 بازدید ۷ ماه پیش

دکتر مجید خسروی فارغ التحصیل سال ۱۳۸۷ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.دارای هشت سال فعالیت تخصصی مشتمل بر ۲۱۰۰ عمل جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات www.drmajidkhosravi.com

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

فاطمه فیروزآبادی

204 بازدید ۷ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

80 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

146 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

398 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

84 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

70 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

229 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

129 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

60 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

61 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

138 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

281 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

205 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

56 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

66 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

290 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

51 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

118 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

132 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

32 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

519 بازدید ۹ ماه پیش

عمل

72 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

80 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

44 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

46 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

107 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

58 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

100 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

100 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

279 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

77 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

54 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

235 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

108 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

93 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

52 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

71 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

138 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

107 بازدید ۹ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

63 بازدید ۹ ماه پیش
نمایش بیشتر