2 دنبال‌ کننده
1.5 هزار بازدید ویدیو

سفر در دوران بارداری

18 بازدید ۱ روز پیش

اثرات رانندگی و سفر در بارداری

دیگر ویدیوها

سفر در دوران بارداری

18 بازدید ۱ روز پیش

ورزش در دوران بارداری

54 بازدید ۳ روز پیش

تغذیه در دوران بارداری

63 بازدید ۴ روز پیش

تهوع در دوران بارداری

96 بازدید ۱ هفته پیش

بارداری

168 بازدید ۲ هفته پیش

ویروس پاپیلوما HPV

33 بازدید ۳ هفته پیش

ويتامين دي

75 بازدید ۳ هفته پیش

کم خونی

80 بازدید ۳ هفته پیش

آزمایش چربی خون

59 بازدید ۱ ماه پیش

آنزيم كبدي

77 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش كراتينين

28 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش اوره

59 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش هموگلوبين A1C

28 بازدید ۱ ماه پیش

آزمايش قند خون

101 بازدید ۱ ماه پیش

ميزان پلاكت خون

97 بازدید ۱ ماه پیش

میزان هماتوكریت خون

48 بازدید ۱ ماه پیش

ميزان هموگلوبين خون

98 بازدید ۱ ماه پیش

تعداد گلبول هاي قرمز خون

157 بازدید ۱ ماه پیش

تعداد گلبول هاي سفيد خون

30 بازدید ۲ ماه پیش

آزمايش سي بي سي

78 بازدید ۲ ماه پیش

معرفی آزمایشگاه سعید

52 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر