آموزش ضربات آزاد در PES 2019

بهنوم
2.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آموزش ضربات آزاد در PES 2019

بهنوم
2.6 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

زیباترین ضربات ایستگاهی

BigBet
114 بازدید ۳ هفته پیش

زدن ضربه آزاد

Pes 2019
294 بازدید ۹ ماه پیش

بهترین ضربات ایستگاهی

BigBet
126 بازدید ۲ ماه پیش

بهترین ضربات کاشته 1

سجاد
186 بازدید ۳ ماه پیش

Free kicks

آزاده
178 بازدید ۴ سال پیش