دف حبیبی ساده

ساز 24
163 بازدید ۳ ماه پیش

دف حبیبی خورشیدی

ساز 24
139 بازدید ۳ ماه پیش

دف حبیبی دیبا

ساز 24
185 بازدید ۳ ماه پیش

تک نوازی دف کیان شمس

کیان شمس
1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

دف نوازی کیان شمس

کیان شمس
894 بازدید ۲ سال پیش