معرفی دانش مربی من

مربی من
1.7 هزار بازدید ۷ ماه پیش

پشت صحنه پادکست مربی من

مربی من
6.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

بدنسازی در دهه60

beefit.ir
236 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین خودش هدفه!

مربی من
737 بازدید ۵ ماه پیش

فرهنگ جیم

مربی من
1.8 هزار بازدید ۸ ماه پیش

پشت صحنه فرهنگ جیم

مربی من
292 بازدید ۷ ماه پیش

تیم مربی من

مربی من
3.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نظرات اعضا #5

مربی من
2.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

بخش اول آموزش Battle Rope

مربی من
18.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

حمل وزنه در حرکت

مربی من
19.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

زمان اجرای هر تکرار - TUT

مربی من
18.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

تنفس صحیح در تمرینات شکم

مربی من
30.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

تمرینات اینسنیتی

مربی من
25.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش حرکت Ab Rollout

مربی من
27.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

سوپرست موثر برای پشت بازو

مربی من
37.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

بخش سوم آموزش Battle Rope

مربی من
26.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش حرکت Burpee

مربی من
14.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

باشگاه محل سلفی گرفتن نیست

مربی من
1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

اسموتی ریکاوری

مربی من
11.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش حرکت طناب پیچ

مربی من
12.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

نکات آناتومیک جلوپا ماشین

مربی من
10.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

سیستم تمرینی کلاستر ست

مربی من
37.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

تمرین برای عضلات بالای سینه

مربی من
12.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

نظرات اعضا #2

مربی من
3.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

سیستم تمرینی FST7

مربی من
4.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش حرکت Man Maker

مربی من
15.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

ساید پلنک و انواع آن

مربی من
30.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

اشتباه رایج در حرکت فلای

مربی من
81.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش حرکت نشر تی

مربی من
23.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

راهکارهای عدم تقارن

مربی من
23.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

طرز تهیه پنکیک آلبومین

مربی من
13.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

فرم دهی عضلات باسن

مربی من
32.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

ماسل آپ

isuperman
156 بازدید ۳ سال پیش

نظرات اعضا #3

مربی من
1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

بخش چهارم آموزش Battle Rope

مربی من
31.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

سوپرست موثر برای جلو بازو

مربی من
28.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

دِدلیفت

مربی من
16.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

متد پلکان تنفس یا Breathing Ladder

مربی من
13.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

برخی نکات کلیدی در اسکوات

مربی من
24.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

بخش دوم آموزش Battle Rope

مربی من
30.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

سیستم تمرینی دراپ ست

مربی من
11.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

سوالات متداول از بنیامین

مربی من
11.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

نظرات اعضا #4

مربی من
2.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

اموزش حرکت Clean and Press

مربی من
11.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

متد تمرینی تاباتا

مربی من
48.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش حرکت وکیوم شکم

مربی من
21.4 هزار بازدید ۱ سال پیش