dijalogin

دیالوگین

22 دنبال‌ کننده 235 ویدیو

دیالوگین یک برنامه تلویزیونی مبتنی بر وب است،این برنامه روزهای شنبه و یکشنبه از کانال سحر بالکان شبکه جهانی سحر روی آنتن میرود. دیالوگین در ژانر تاک شو ترکیبی با وب با فرمت HD از تولیدات داخل دفتر بوسنی می باشد Dijalogin

مونتنگرو

دیالوگین
15 بازدید ۱۱ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
100 بازدید ۹ ماه پیش

مونتنگرو

دیالوگین
15 بازدید ۱۱ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
193 بازدید ۸ ماه پیش

پریشتینا / کوزوو

دیالوگین
21 بازدید ۹ ماه پیش

طبیعت مونتنگرو

دیالوگین
58 بازدید ۱۱ ماه پیش

پریشتینا / کوزوو

دیالوگین
51 بازدید ۱۰ ماه پیش

مونته نگرو

دیالوگین
19 بازدید ۱۰ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
100 بازدید ۹ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
109 بازدید ۹ ماه پیش

پریشتینا / کوزوو

دیالوگین
70 بازدید ۱۰ ماه پیش

بلغارستان

دیالوگین
42 بازدید ۱۰ ماه پیش

پریشتینا / کوزوو

دیالوگین
19 بازدید ۹ ماه پیش

بلغارستان

دیالوگین
56 بازدید ۱۰ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
262 بازدید ۹ ماه پیش

مونته نگرو

دیالوگین
79 بازدید ۱۰ ماه پیش

مونتنگرو

دیالوگین
38 بازدید ۱۱ ماه پیش

مونتنگرو

دیالوگین
240 بازدید ۱۱ ماه پیش

اسکوپیه / مقدونیه

دیالوگین
102 بازدید ۹ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
99 بازدید ۹ ماه پیش

آتن / یونان

دیالوگین
93 بازدید ۹ ماه پیش

صوفیا

دیالوگین
134 بازدید ۱۱ ماه پیش

پریشتینا / کوزوو

دیالوگین
51 بازدید ۱۰ ماه پیش

صوفیا-بلغارستان

دیالوگین
94 بازدید ۱۰ ماه پیش

پریشتینا / کوزوو

دیالوگین
114 بازدید ۱۰ ماه پیش

طبیعت بالکان

دیالوگین
81 بازدید ۱ سال پیش

طبیعت بالکان

دیالوگین
168 بازدید ۱ سال پیش

آتن / یونان

دیالوگین
168 بازدید ۹ ماه پیش

شاهنامه خوانی دو زبانه

دیالوگین
1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش