آموزش سخنرانی

هوش فعال
147 بازدید ۸ ماه پیش

فن بیان

تمرین
145 بازدید ۱ هفته پیش

تغییر

4BOADY
85 بازدید ۷ ماه پیش

درخشش با سخنرانی

4BOADY
88 بازدید ۷ ماه پیش

سخنران 4 بُعدی

پیام سلیمیان
108 بازدید ۷ ماه پیش

ترس از سخنرانی

حامد قاسمی
217 بازدید ۷ ماه پیش

هسته سخنرانی

ستاره پرسون
156 بازدید ۵ ماه پیش

پیام سلیمیان

4BOADY
80 بازدید ۷ ماه پیش

حال خوب

4BOADY
90 بازدید ۷ ماه پیش

حامد قاسمی

4BOADY
152 بازدید ۷ ماه پیش

کتاب فن بیان سخنران

20darsadiha
189 بازدید ۵ ماه پیش

یادآوری متن سخنرانی

mohseney
86 بازدید ۹ ماه پیش
نمایش بیشتر