کشتار مسلمانان میانمار

امشو
7.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

کشتار مسلمانان میانمار

هجوم کلیپ
16.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

کشتار مسلمانان در میانمار

kalorance
35.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

میانمار . سوزاندن مسلمانان

y.ali.madad
1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

کشتار مسلمانان در مسجد

روز پلاس
1.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

آتش زدن مسلمانان میانمار

45066300hi
1.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

مظلومان میانمار

عباس فاطمی
148 بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر