پرس سینه هالتر

londonfc
1.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پرس سینه هالتر

جیم سنتر
2.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

پرس سینه هالتر

Bst Ecn
4.9 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

پرس سینه هالتر

Morteza kooshan
1.3 هزار بازدید ۵ ماه پیش

پرس سینه هالتر

هشتگ فیت
1.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

پرس سینه هالتر

فیت کلاب
1.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

آموزش حرکت پرس سینه هالتر

فیت هاب
2.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

پرس سینه با هالتر

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس بالا سینه هالتر

هشتگ فیت
5.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

پرس سینه با هالتر اسمیت

فیت کلاب
1.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس سینه با هالتر H

فیت کلاب
456 بازدید ۴ ماه پیش

پرس سینه با دو هالتر

فیتنس
766 بازدید ۶ ماه پیش

پرس زیر سینه با هالتر

فیت کلاب
3.8 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس بالا سینه با هالتر

Vitapars
4.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پرس سینه هالتر

Royal Body
18.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پرس سینه هالتر

فیتنس پرو
6 هزار بازدید ۳ سال پیش

پرس سینه هالتر!

محمد مطیع
491 بازدید ۴ سال پیش

پرس سینه هالتر

ایران بادی بیلدینگ
8.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه هالتر

dr.coool
1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه هالتر

mrbadansaz
4.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه هالتر

مجیک بادی
2 هزار بازدید ۳ سال پیش

پرس سینه هالتر

مربی خودت شو
54.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

پرس سینه هالتر

مربی خودت شو
3 هزار بازدید ۳ سال پیش

حرکت پرس سینه هالتر

تن ورز
5.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

حرکت پرس سینه هالتر

تن ورز
7.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش پرس سینه هالتر

پروبادی
12.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه هالتر تخت

الف جیم
3.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش تمرین پرس سینه هالتر

office
45.7 هزار بازدید ۷ سال پیش

پرس سینه هالتر دست باز

Fit Learn
2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه هالتر مچ برعکس

bodyfresh
2.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه هالتر دست باز

mrbadansaz
2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه هالتر با مکث

Fit Learn
2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه هالتر تک دست

تن ورز
1.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه هالتر روی میز تخت

learn_exercise
2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

طرز صحیح حرکت پرس سینه هالتر

bodyfresh
15.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

طرز صحیح حرکت پرس سینه هالتر

bodyfresh
8.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه با هالتر

SocialFit
4.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه با هالتر

ماسل وان
5 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس زیر سینه هالتر

SocialFit
6.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه با هالتر

Medical Fitness
477 بازدید ۴ سال پیش

پرس بالا سینه هالتر

SocialFit
13.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

پرس سینه شیبدار با هالتر

bodysazi
2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

پرس سینه تخت با هالتر

bodysazi
1.7 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر