نقض برجام

مجید
141 بازدید ۲ سال پیش

نقض برجام

مجتبی
805 بازدید ۱ سال پیش

ظریف: این نقض برجام است!

امید ایران
1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

امضای نقض برجام!

انصار كلیپ
305 بازدید ۴ سال پیش

نقض بعد برجام

همسنگران
178 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر